Het Jurriaan-mysterie

Intro
Zoals eerder aangegeven, kan gezegd worden dat de herkomst van nagenoeg alle Diemels die in Nederland leven en geleefd hebben bewijsbaar terug te voeren is op voorvader Georgij Lüchters (+/- 1691-1776) uit het dorpje Niederbergheim (Sauerland/ Westfalen) in Duitsland. Echter niet allemaal. Eén van de Diemels die in de 18de eeuw vanuit Westfalen naar Nederland trok, was Gerhard (Gerrit) Diemel. Hij kwam uit Soest ongeveer 10km ten noorden van Niederbergheim. Gerhard ging op 2 mei 1704 in ondertrouw met Anna Margaretha Betgens te Amsterdam. Hij is dan 29 jaar oud en kleermaker van beroep. Zijn vrouw Anna Margaretha is eveneens afkomstig uit Soest en is 30 jaar oud. Zij zijn beiden Nederlands Hervormd.

Het is onwaarschijnlijk (lees hiervoor ook Hollandgangers uit Westfalen), dat er familiebanden bestaan tussen Gerhard Diemel uit Soest en de Diemels uit het nabij gelegen dorpje Niederbergheim, 10 km zuidelijker. Volgens voormalig stadsarchivaris van de stad Soest, dhr. Deus, mag je op basis van naamsovereenkomst er zeker niet van uitgaan dat de Soester Diemels verwant zijn aan de Diemels uit Niederbergheim. In die tijd onderscheidde Niederbergheim zich op confessionele gronden van Soest. Het dorpje behoorde niet tot de Soester Börde (Soester gebied). Niederbergheim behoorde in die tijd tot het katholieke Kölnischen Westfalen, terwijl Soest evangelisch-luthers georiënteerd was.

Ondanks deze niet onlogische veronderstelling van dhr. Deus, heeft het er mij niet van weerhouden om nogeens naspeuring te doen naar de handel en wandel van Gerhard en zijn nazaten in Nederland. En of er enige connectie bestond met de tak uit Niederbergheim.
Toch werd al vrij snel werd duidelijk, dat deze connectie er inderdaad niet was. Het bleek dat Gerhard al in 1720 -op 45 jarige leeftijd- was gestorven, lang voordat Frans Otto Diemel zich als eerste Niederbergheimer in 1756 in Nederland vestigde. Ook zijn vijf kinderen Anna, Anna Maria, Johannes, Margareta en Jurriaan, die allen in die tijd in Amsterdam woonden, bleken geen contact met Frans Otto te hebben gehad.

Gezin Gerhard Diemel en Margaretha Betgens
Gerhard (Gerrit) Diemel/ Diemer
** 1675 Soest (Duitsland)
†† 03-11-1720, Westerkerk, A'dam
..x 18-05-1704, Lutherse kerk, A'dam
Anna Margaretha Betgens (Betkens)
** 1674 Soest (Duitsland)
†† 17-11-1739, Leijdse kerkhof, A'dam

1) Anna Diemel
** 01-03-1705, Luthers kerk, A'dam
.....getuigen: Albert Diemel en Maria Betgens
†† 07-06-1770, Oud Luthers kerkhof, A'dam
2) Anna Maria (Maria)Diemel
** 07-08-1707, Lutherse kerk (Spui), A'dam
.....getuigen: Jurgen Heuvel en Anna Maria Betjens
†† 15-05-1759, Leidse kerkhof Heiligeweg, A'dam
..x 04-02-1744, Lutherse kerk, A'dam
.....Johannes Iswaart
** 27-08-1709, Lutherse kerk, A'dam
3) Johannes Diemel
** 07-08-1709, Lutherse kerk, A'dam
.....getuigen: Antonie Teune (Thöne) en Maria Betkens
†† 09-10-1712, A’dam (Heiligeweg Leidse kerkhof)
4) Margareta (Margietje) Diemel
** 26-02-1712, Lutherse kerk, A'dam
.....getuigen: Antonie Teunen (Thöne) en Marijtje Betjens
†† 25-11-1780, Wester kerkhof, A'dam
5) Jurriaan Diemel
** 22-11-1715, Lutherse kerk, A'dam
.....getuigen: Jurgen Teunen (Thöne) en Angenietje Poppo
†† 21-12-1764, Oud Luthers kerkhof, A'dam
..x 23-10-1739, Lutherse kerk, A'dam
.....Maria Elisabeth Arents
** 27-08-1709, Lutherse kerk, A'dam
.....getuigen: Dirk Bouman en Maria Elisabeth Bouman
†† 06-03-1781, Luthers kerkhof, A'dam
tekst in het groen om ruimte te creeren........(** gedoopt, x getrouwd, †† begraven)

Tak Gerhard Diemel sterft uit
De zonen van Gerhard hebben niet voor nageslacht kunnen zorgen. Zoon Johannes al op jonge leeftijd overleden. En Jurriaan is -volgens zijn begrafenisakte- kinderloos gebleven. Kortom, vooralsnog kan gesteld worden dat na twee generaties deze Diemel-tak uitsterft.

lees verder: Bijvangst onderzoek (2)