Intro

De stamboom Diemel begint met de verst teruggevonden voorvader Georgij Lüchters/ Diemers. Hij is geboren omstreeks 1691 in Niederbergheim in Duitsland. Zoon Frans Otto (1731) trekt als eerste Hollandganger uit Niederbergheim naar Voorhout in Zuid-Holland en zorgt voor een Hollandse tak. Ook de daarop volgende derde generatie -kleinzonen Gaudentius (1755), Dirk (1760) en Willem (1761)- zorgt voor nageslacht in Holland.

De broer van Frans Otto, Johannes Franciscus (1727), en zijn kinderen Franciscus Winoldus (1749) en Caspar Joseph (1757), zorgen in de 18de eeuw voor nageslacht in Niederbergheim en omgeving.

Zo ontstaat in Duitsland de Diemel-Brosies/Diemel-Neuhaus/-Neuhauser-tak, die voornamelijk terug te vinden is in het dorp Allagen. En de Diemel-Neuschulte/ Diemel-Hermes/ Diemel-Rellecke -tak in het dorpje Westendorf. De dubbelnamen verwijzen naar de woningen/ boerderijen waar Diemels generatie na generatie hebben gewoond.