Het Jurriaan-mysterie

Tijdlijn gebeurtenissen
Tijdlijn van gebeurtenissen tussen 1709 en 1805 betreffende Jurriaan-1 Diemel, Maria Elisabeth Arents, Jurriaan-2 Diemel en Engelina Maria de Lanoij.
geboorte Maria Elisabeth Arents (27-08-1709)geboorte Juriaan-1 Diemel (22-11-1715)


geboorte Engelina Maria de Lanoij (21-03-1734)


Huwelijk Jurriaan-1 en Maria Elisabeth Arents (23-10-1739). Maria brengt drie kinderen mee uit haar eerste huwelijk met Anthonij Otto:
- Hendrik (1727);
- Anna (**26-01-1729 26-01-1811);
- Maria Elisabeth (1730)
In Leiden worden drie kinderen van Juriaan-2 en Engelina Maria de Lanoij geboren (1754, 1756, 1758) en later nog 2 kinderen in Amsterdam (1763, 1765). In Leiden wordt de vader in de doopakten als George Diemel vermeld, in Amsterdam als Jurriaan Diemel. Anna Otto, stiefdochter van Jurriaan-1, is getuige bij 5de kind (Anna Maria Christina, 1765) van Jurriaan-2 en Engelina de Lanoij.

Jurriaan-1 koopt op 21-8-1760 een huis en erf aan Overtoomse-weg over de Pestbrug, voormalige terrein kruitmolen Sollenburg. Jurriaan-1 en zijn vrouw Maria Elisabeth stellen op 02-03-1764 een testament op. Hij verklaart haar als enige erfgenaam en daarnaast legateert hij zijn drie zusters ieder 4000 gld. Jurriaan is samen met de dochter van Elisabeth Maria, Anna Otto, erfgenaam van haar.
Jurriaan-1 overlijdt omstreeks 18-12-1764, (in gaarderregister vermeld op 21-12-1764).


Maria Elisabeth Arents, wonende op de Overtoomseweg, stelt op 08-10-1765 haar testament op. Dochter Anna Otto is haar erfgenaam. Echter wegens haar slecht gedrag is zij in het verbeterhuis geplaatst. Zij krijgt haar deel als ze de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt. Haar erfdeel werd op die manier voorlopig buiten haar bereik gehouden. En mogelijk dat daardoor niet tot uitkering hoefden worden overgegaan.
In 1768 verkoopt zij huis en erven, gebouwen en stallingen aan Overtoomseweg aan Anthony Pieter en Jacob Ebeling.

Maria Elisabeth overlijdt in 06-03-1781.

Engelina Maria de Lanoij koopt op 22-12-1763 n huis in de Raamstraat Adam tegenover Leidse kerkhof.
Engelina, hoogzwanger, stelt op 19-02-1765 haar testament op en verklaart haar zonen George Gerard, Petrus en haar nog ongeboren dochter Anna Maria Christina als enige universele erfgenamen. Over haar man George Diemel wordt geen woord gerept.

Op 21-01-1773 koopt Engelina een tweede huis aan de Raamstraat. In 1787 koopt ze van haar tante Christina Sikkel haar derde huis in de Raamstraat .

Engelina's dochter A.M.C. verlaat in 1784 op haar 19de Adam, gaat naar Est en ontmoet daar haar latere man, predikant Lucas Slotemaker. In 1787 gaat Engelina haar dochter A.M.C. achterna naar Est en woont vervolgens bij haar in. Daarna gaat ze mee met het gezin van haar dochter naar Zaltbommel, Leerbroek en tenslotte Middelharnis.

In Zaltbommel stelt ze op 26-04-1787 een tweede testament op. Zij wordt daarin vermeld als weduwe van George Diemel. Haar eerder genoemde drie kinderen zijn universele erfgenaam. Haar man George Diemel wordt verder niet genoemd.

Engelina Maria de Lanoij overlijdt in 1805 te Middelharnis als weduwe van George Diemel.

In een overdrachtsakte dd. 20-02-1810 te Den Haag, wordt besloten -in het bijzijn van de executeurs testamentair van Engelina- dat haar huizen in de Raamstraat in Amsterdam worden verkocht. Wederom wordt melding gemaakt dat Engelina weduwe is van George Diemel.

lees verder: Jurriaan-2 famlie van Jurriaan-1?(4)