Hollandgangers uit Niederbergheim

Ongetwijfeld was oom Frans Otto Diemel -als Hollandganger- een goed voorbeeld van een geslaagd handelsman, kleermaker, voor zijn jonge neven Gaudentius, Dirk en Willem. Wellicht was zijn succes de reden dat de neven Frans Otto ongeveer 20-30 jaar later volgden naar Holland om zich respectievelijk in Stompwijk, Zuid-Akendam (Haarlem-Noord) en Nieuwveen te vestigen. Hoewel twee van de drie neven, Dirk en Gaudentius, meerdere malen een financieel beroep op hun oom hebben gedaan, kan toch gezegd worden dat het -economisch gezien- voor de neven beter toeven was in Holland, dan in hun geboortedorp Niederbergheim. Echter het fortuin is hen minder komen toewaaien dan bij Frans Otto.
Klik op het plaatje