Dirk (Joannes Georgius Theodorus) Diemel

Dirk Diemel (Diemer, Dieme, Dimel) is geboren op 04-12-1760 (volgens Register Civique Haarlem van 1811 op 14-12-61) te Niederbergheim, Westfalen. Hij kondigt in het Rechtshuis te Zuid-Akendam in januari 1790 zijn huwelijk aan met Johanna Pulling, wonende en geboren te Haarlem. Zuid-Akendam is een van de zeven heerlijkheden van Schoten, dat toentertijd net buiten de stad Haarlem lag en nu opgegaan is in Haarlem-Noord. Een heerlijkheid was in de middeleeuwen de benaming van een bepaald gebied waarover een ‘heer’ gezag uitoefende. Het kerkelijke huwelijk werd in 1790 gesloten in de RK Statie St.Joseph/Begijnhof te Haarlem. Kort daarna krijgen zij vier kinderen, die allen niet lang blijven leven. In een doopakte van een van de kinderen uit 1794 wordt vermeld, dat hij aan de Cleeverlaan (Kleverlaan) woont te Zuid-Akendam.

Na de dood van zijn eerste vrouw, Johanna Pulling, volgt in augustus 1795 een tweede huwelijk met Jansje Berlé, j.d. geboren te Haarlem. Zij wonende onder Schotenbos, maar heeft laatst gewoond in Zuid-Akendam. Het schepenenhuwelijk wordt voltrokken in Zuid-Akendam en het kerkelijk huwelijk is niet terug te vinden. Bij haar krijgt hij drie kinderen. De oudste twee zijn jong gestorven.

In 1801 trouwt hij opnieuw na de dood van zijn tweede vrouw met Engeltje Scholkes. Zij komt van Heemstede en is geboren in het graafschap Bentheim net over de Nederlandse grens bij Drenthe en Overijssel. Dirk heeft dan nog een zoon -Pieter, ongeveer 1 jaar oud- uit zijn vorige huwelijk met Jansje Berle in leven. Zij krijgen nog drie kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd, één zelfs na een paar maanden, overlijden.

In 1806 vertrekt het gezin naar Haarlem. Er wordt op 29 maart 1806 een akte van indemniteit door de schout en schepenen van Zuid-Akendam opgemaakt. Daarin wordt beloofd dat Zuid-Akendam Haarlem schadeloos zal stellen indien Dirk Diemel, Engeltje Scholkes en hun kinderen Pieter (6j.) en Joseph (1 j.) in de eerst komende zes jaren in armoede zouden raken en steun van de armenzorg nodig zouden moeten hebben. In dat geval zou de familie weer tot Zuid-Akendam toegelaten worden. Vanaf die tijd woont Dirk met zijn gezin aan de Varkenmarkt (Kennermerplein) net binnen de stad Haarlem. Op 23 augustus 1806 overlijdt Engeltje Scholkes op 36-jarige leeftijd.

Op 3 mei 1807 trouwt Dirk voor de vierde maal met Pieternella Verlaat. Voor Schout en Schepenen te Haarlem en het kerkelijk huwelijk in R.K. Statie St Joseph/Begijnhof eveneens te Haarlem. Bij haar kreeg hij een tweeling. Anna werd slechts 7 dagen oud en overleed aan stuipen. Op 28 augustus 1807 laten Dirk en Pieternella een testament opmaken bij notaris Jan Schouten te Haarlem. Dirk is gezond en Pieternella ziek te bed, maar beiden hun verstand en zinnen volkomen machtig. Hij verklaart zijn kinderen Pieter en Joseph tot zijn enige erfgenamen. (Bron: zie notariële akte) Pieternella overlijdt op 14 maart 1808, 30j. Doodsoorzaak: water. Oudste zoon Pieter overlijdt kort daarvoor op 20 februari 1808. Hij overleed aan een borstziekte en is 8 jaar oud geworden. Dirk blijft samen met de 3 jarige Joseph achter. Dirk overlijdt 5 jaar later op 29 juli 1813. Joseph blijft als enige stamhouder over. Hij trouwt op 25-jarige leeftijd op 25 augustus 1830 met Lena Mielen.