Gaudentius Diemel

Gaudentius Diemel is geboren op 16 februari 1755 in Niederbergheim, een dorpje in Sauerland (Duitsland), en is twee dagen later gedoopt in RK kerk St. Johannes Baptist in Allagen. Als tweede zoon van Johannes Theodorus en Anna Margaretha Gosleken groeide hij op met zijn jongere zus Maria Elisabeth en jongere broer Johannes Wilhelm. Zijn oudste zus Maria Gertrudis stierf al na 7 maanden en zijn oudste broer Johannes Wilhelm Heinrich is vermoedelijk ook al op jonge leeftijd gestorven en heeft Gaudentius mogelijk niet eens gekend. Verder leed bleef hem niet bespaard. Want toen hij nog maar net 10 jaar oud was, overleed zijn vader. Al op jonge leeftijd zal hij ongetwijfeld hard hebben moeten meewerken, zodat het gezin rond kon komen. Zeker in een tijd dat een groot deel van de plattelandsbevolking daar in Duitsland het -economisch gezien- nog steeds buitengewoon moeilijk had.

Eigen weg....
Op volwassen leeftijd heeft Gaudentius zijn eigen weg gekozen. Omstreeks 1777 is hij westwaarts getrokken naar Holland en neergestreken in het dorpje Stompwijk, zon 7 km ten zuiden van Leiden. Evenals zijn oom Frans Otto, die zich al in 1757 in Holland vestigde en wellicht voor hem een voorbeeld is geweest, moet hij gezien worden als een migrant die een nieuwe toekomst wilde opbouwen en zich daar permanent wilde vestigen. Vaak waren deze migranten ongetrouwd en werkzaam in ambacht, nijverheid of handel als kleine baas of knecht. In 1782 zal hij te Stompwijk trouwen met Marijtje Leliveld.

Al vr 1782 in Stompwijk
Zoals eerder gezegd was Gaudentius al vr zijn trouwen in 1782 woonachtig in Stompwijk. In de 'boedelhuisboeken' van Stompwijk, waarin verslag wordt gedaan van de verkoop van boedels, komt zijn naam al in 1777 voor en doet hij aankopen zoals stoelen, dekens, een kast, maar ook stoffen en kleermakersgerei. Bij diezelfde boedelverkopen duikt ook een zekere Jochem Reijnenz. Leliveld op, schoenmaker aan de Stompwijkerweg in Stompwijk. Wellicht dat Gaudentius tijdens die boedelverkopen in contact is gekomen met hem en zijn familie en is er toen iets moois opgebloeid tussen dochter Marijtje en Gaudentius. Of is het toch anders gelopen....?

Wordt vervolgd.