Spreiding familie Diemel

Spreiding vanuit Niederbergeheim tussen 1717 en 1790
Zoals in de kerkboeken van Allagen en de Schatzungsregisters van Niederbergheim is terug te vinden, heeft het gezin van Georgie Diemel (genoemd Lüchters) in ieder geval vanaf 1717 in Niederbergheim gewoond. De kinderen zijn in het dorp opgegroeid. Ook nadat de kinderen -tussen 1744 en 1756- hun geboortehuis hebben verlaten en hun eigen gezin zijn gaan stichten, zijn zij bijna allen in Niederbergheim blijven wonen. Dat blijkt in ieder geval uit de doopakten van de kinderen van Margaretha Elisabeth, Johannes Theodorus en Johannes Franciscus.


Spreiding in Nederland
Echter de eerste die het geboortedorp Niederbergheim verlaat, is de jongste zoon Frans Otto. Hij vertrekt naar Holland en vestigt zich rond 1756 in Voorhout en zorgt als eerste voor nageslacht in Nederland.

Neven Gaudentius (1755) en Johannes Wilhelmus (1761), kinderen van Johannes Theodorus (1721) en neef Johannes Georgius Theodorus (1760), de jongste zoon van Johannes Franciscus (1727) volgen hem zo’n 25/30 jaar later.

Gaudentius komt rond 1777 in Stompwijk terecht, waar hij trouwt met Marijtje Lelijveld. Willlem duikt op in Nieuwveen, waar hij in 1798 trouwt met Antje Kluijs. Dirk vestigt zich in Zuid-Akendam, het huidige Haarlem-Noord, en trouwt in 1790 met Johanna Pulling.

Vervolgens verspreiden de daarop volgende generaties zich vanuit Stompwijk/Leiden, Voorhout en Zuid-Akendam over de rest van Nederland. Alleen de nazaten/'Diemelnaamdragers' van de voorvaderen Frans Otto en Gaudentius zijn nu nog voornamelijk in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld terug te vinden.


Spreiding in Duitsland
Alleen de kinderen van de tweede zoon van Georgij, Johannes Franciscus (1727) zorgen voor nageslacht in Niederbergheim en omgeving.

De oudste zoon van Johannes Franciscus, Franciscus Winoldus (1749), vertrekt omstreeks 1790 (vermoedelijk ten tijde van zijn tweede huwelijk) vanuit Niederbergheim naar Allagen. Caspar Joseph (1757) vestigt zich omstreeks 1790 in Westendorf.

Zo ontstond in Duitsland enerzijds de 'Diemel-Brosies/ Diemel-Neuhaus/-Neuhauser'- tak die voornamelijk terug te vinden is in het dorp Allagen. En anderzijds de 'Diemel-Neuschulte/Diemel-Hermes/Diemel-Rellecke'- tak in het dorpje Westendorf. De dubbelnamen verwijzen naar woningen/ boerderijen waar Diemels generatie na generatie hebben gewoond. Na 1790 hebben zij zich ook buiten Allagen, Westendorf en mogelijk ook buiten Duitsland verspreid.