Diemelstamboom-onderzoek

Theodorus Willem

Voor zover bekend heeft Theodorus Willem Diemel(1866-1947), onderwijzer uit den Haag, zich als eerste toegelegd op het vastleggen van de stamboomgegevens van families Diemel. Het betreffen hier gegevens van de nazaten van Gaudentius Diemel, geboren in 1755 in Niederbergheim, Duitsland. Zijn zoekresultaten zijn in een tweetal documenten vastgelegd en terecht gekomen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. De documenten bevatten persoonsgegevens, maar geven geen beeld van de geschiedenis van onze voorvaderen. Mogelijk heeft hij zijn opa Hubertus Diemel, de jongste zoon van Hollandganger Gaudentius Diemel, persoonlijk gekend. Zijn opa zou hem iets verteld kunnen hebben over Gaudentius. Echter in een begeleidend schrijven bij bovengenoemde documenten, geeft Theodorus Willem aan dat het hem niet bekend is waarom, op welke manier, uit welk land en in welke hoedanigheid ‘stamvader’ Gaudentius rond 1780 naar Nederland is gekomen.

Latere stamboomvorsers
Mijn zoektocht is begonnen in 1973. Mijn toenmalige docent geschiedenis Nico Hamers aan de Pedagogische Academie Nijmegen nam op de eerste lesdag van het studiejaar hardop lezend de namenlijst van zijn nieuwe studenten door. “Hesselink”…aha, een typische Achterhoekse naam”, Gielissen….komt veel voor in Limburg, net zoals mijn eigen familienaam Hamers. Diemel…...zou wel eens een Duitse oorsprong kunnen hebben……….” Zijn belangstelling voor namen was niet vreemd. In zijn vrije tijd bleek hij namelijk voorzitter te zijn van de Nijmeegse afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zijn opmerking, dat wij mogelijk uit Duitsland afkomstig zijn, heeft mij sindsdien niet meer losgelaten. Vooral ook omdat binnen de familie een hardnekkig verhaal de ronde deed, dat we van Franse Hugenoten afstamden. Later werd duidelijk dat die bewering toch wel sterk gevoed werd door de -in de oorlogsjaren opgebouwde- anti-Duitse gevoelens.

Na verzamelen in eigen kring en na vele archiefbezoeken in Utrecht, Den Haag, Haarlem en Leiden in de eerste jaren, kreeg de Diemelstamboom zijn eerste contouren. Vervolgens ben ik in contact gekomen met Bert (Lambertus) Diemel (1930-1996) uit Arnhem. Zijn zoektocht dateert al van voor 1960. In de zeventiger en tachtiger jaren hebben we regelmatig contact gehad en gegevens met elkaar uitgewisseld. Deze gegevens, verzameld met hulp van verschillende families Diemel en via informatie uit archieven, van historische verenigingen en andere genealogen, hebben uiteindelijk geleid tot een groot overzicht van de nazaten van onze gemeenschappelijke voorvader Gaudentius Diemel (1755-1818). De reis terug in de tijd leidde ook naar andere Diemel-genealogieën in Nederland, zoals de genealogieën van Frans Otto Diemel, Dirk Diemel, Willem Diemel, eveneens afkomstig uit Duitsland. Tenslotte ben ik ook gestuit op Duitse Diemel-genealogieën. Welke van deze genealogieën allemaal verwant aan elkaar zijn, komt later aan de orde op deze website.

Ook neef Peter (Petrus Josephus Ignatius) Diemel uit Haaksbergen heeft een uitgebreide databank opgebouwd met o.a. de familienaam Diemel. Ook in Duitsland zijn Diemels aktief. Frans Joseph Diemel uit Allagen en Eugen Diemel-Rellecke uit Westendorf hebben e.a. uitgezocht van de verwante Duitse tak.

Warm aanbevolen.....
Veel naamgenoten zijn terug te vinden in de stamboom. Deze is zeker nog niet volledig, voorzover je van volledigheid kunt spreken.
Maar ook de familiegeschiedenis van de vroegste generaties herbergt nog vele geheimen. De zoektocht levert nog steeds nieuwe, verrassende informatie op. De ontsluiting van bronnen via internet bieden nieuwe perspectieven en maken het zoeken makkelijker. Ook contacten met nieuwe naamgenoten, genealogische mailinglijsten en informatie uit nog niet eerder onderzochte (Duitse) archieven zullen het verhaal van de Hollandgangers uit Westfalen steeds completer moeten maken.
Hopelijk kunt u als bezoeker van de website daar ook een bijdrage aan leveren. Als U over interessante familieverhalen, aanvullende gegevens beschikt of nog op-/aanmerkingen heeft, dan houd ik mij warm aanbevolen!